Rozpoczęcie budowy

 

Postęp robót w okresie od 03.01.2013 do 31.01.2013 r.:

1. Roboty wykonane
Organizacja zaplecza socjalno-biurowego w zakresie:

  • montaż kontenerów socjalno-biurowych, sanitarnych, magazynowych oraz wartowniczych

Zaplecze socjalno-biurowe

2013styczen04

Źródło: Inżynier Kontraktu, data wykonania: 31.01.2013


Organizacja placu budowy w zakresie:

  • montaż tablicy informacyjnej budowy oraz tablicy BIOZ
  • wykonanie przyłączy: energetycznego, wody, kanalizacji.

2. Roboty rozpoczęte

Budynek główny:

  • rozpoczęcie robót rozbiórkowych - 30.01.2013 r.
  • wywóz i utylizacja gruzu


Roboty rozbiórkowe

2013styczen05

2013styczen06

2013styczen07

Źródło: Inżynier Kontraktu, data wykonania: 31.01.2013

Budynki towarzyszące:

  • nie rozpoczęto robót

3. Roboty planowane w miesiącu lutym 2013

Budynek główny:

  • kontynuacja robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu

Budynki towarzyszące:

  • rozpoczęcie robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu

budowakomendy3

 

Wizualizacje projektu:

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia