Kolejny etap inwestycji

imgp7912

Postęp robót budowlanych w okresie od 01.03.2013 do 31.03.2013 r.

W okresie od 01.03.2013 do 31.03.2013 r. wykonano następujące roboty budowlane :

Roboty związane z organizacją placu budowy:

 • wykonanie płyt fundamentowych pod żurawie wieżowe
 • wykonano montaż żurawi wieżowych.

Roboty wykonane na placu budowy:

 • roboty rozbiórkowe budynków towarzyszących – stopień zaawansowania 100%;
 • roboty rozbiórkowe budynku głównego – stopień zaawansowania 100%;
 • wywóz i utylizacja elementów stalowych – stopień zaawansowania 100%;
 • wywóz i utylizacja gruzu ceglanego i betonowego – stopień zaawansowania 100%;
 • wywóz i utylizacja elementów drewnianych – stopień zaawansowania 100%;
 • roboty ziemne – wykop po fundamenty budynku głównego – stopień zaawansowania 60%;
 • roboty żelbetowe – ławy fundamentowe – stopień zaawansowania 30%.

Elementy małej architektury:

 • roboty rozbiórkowe ogrodzenia basenu i pozostałych elementów zagospodarowania terenu wraz z wywozem i utylizacją – stopień zaawansowania 30%

Roboty planowane w miesiącu kwietniu 2013:

Budynek główny:

 • kontynuacja robót ziemnych pod fundamenty budynku;
 • kontynuacja robót żelbetowych – fundamenty budynku;
 • kontynuacja robót izolacyjnych – izolacje przeciwwilgociowe ław oraz stóp fundamentowych z jednej warstwy papy podkładowej
 • • rozpoczęcie robót murowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych – ściany fundamentowe budynku;

Budynki towarzyszące:

 • Rozpoczęcie robót ziemnych pod fundamenty budynków;
 • Rozpoczęcie robót żelbetowych – fundamenty budynków;

Elementy małej architektury:

 • kontynuacja robót rozbiórkowych ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacją gruzu;

Sieci sanitarne w terenie:

 • Rozpoczęcie montażu sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (w terenie).

 

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia