Postęp robót budowlanych

w okresie od 01.04.2013 do 30.04.2013 r.

imgp8532

W kwietniu 2013 roku zakończono realizację następujących robót budowlanych na placu budowy:

  • roboty rozbiórkowe budynków towarzyszących
  • roboty rozbiórkowe budynku głównego
  • wywóz i utylizacja elementów stalowych
  • wywóz i utylizacja gruzu ceglanego i betonowego
  • wywóz i utylizacja elementów drewnianych

Zamontowano również pełne panelowe ogrodzenie placu budowy na czas realizacji robót.

W bieżącym okresie realizowano również następujące prace:

Budynek główny

  • roboty ziemne – wykop po fundamenty budynku głównego – stopień zaawansowania 80%;
  • roboty żelbetowe – stopień zaawansowania 90%;
  • roboty murowe – ściany kondygnacji podziemnej stopień zaawansowania 45%;
  • podłoża i posadzki – podkłady z ubitych materiałów sypkich wraz z podkładem z chudego betonu pod posadzki na gruncie stopień zaawansowania 5%;

Elementy małej architektury

  • roboty rozbiórkowe ogrodzenia i pozostałych elementów zagospodarowania terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych – stopień zaawansowania 90%;

 

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia