W czerwcu 2013 roku wykonano ...

W czerwcu 2013 roku wykonano następujące roboty przy budowie KPP w Stargardzie Szczecińskim:

IMGP0288

BUDYNEK GŁÓWNY
Roboty żelbetowe:

 • elementy konstrukcyjne budynku głównego:
 • zakończenie wykonywania stropu kondygnacji nadziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonywania strop kondygnacji nadziemnej parter;
 • zakończenie wykonywania słupów, trzpieni, belek, podciągów, klatek schodowych wewnętrznych kondygnacji nadziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonywania słupów, trzpieni, belek, podciągów, klatek schodowych wewnętrznych kondygnacji nadziemnej parter;

Roboty murowe:

 • zakończenie wykonywania ścian nośnych kondygnacji podziemnej piwnica;
 • rozpoczęcie wykonywania ścian działowych kondygnacji podziemnej piwnica;
 • zakończenie wykonywania ścian nośnych kondygnacji nadziemnej parter;
 • rozpoczęcie wykonywania ścian działowych kondygnacji nadziemnej parter;
 • rozpoczęcie wykonywania ścian nośnych kondygnacji nadziemnej I piętro;

Roboty izolacyjne:

 • zakończenie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lekkich, wewnętrznych, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na elementach fundamentowych;
 • rozpoczęcie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lekkich, wewnętrznych, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach betonowych w miejscach posadowienia ścian murowanych działowych;
 • zakończenie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lekkich, wewnętrznych poziomych z masy bitumicznej na elementów fundamentowych posadowionych od wewnątrz budynku;
 • kontynuowanie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ciężkich, zewnętrznych poziome oraz pionowych elementów fundamentowych pogrążonych w gruncie;

Podłoża i posadzki:

 • kontynuowanie wykonywania podłoży pod posadzki z ubitych materiałów sypkich pod posadzki na gruncie;
 • kontynuowanie wykonywania podłoży pod posadzki w zakresie podkładu z chudego betonu pod posadzki na gruncie;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji podposadzkowej wewnątrz budynku głównego;                    
 • kontynuowanie montażu sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (w terenie);

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:
Roboty ziemne:

 • zakończenie wykopu pod fundamenty budynków;
 • zakończenie wykonania stabilizacji podłoża gruntowego pod fundamenty budynków;

Roboty żelbetowe:

 • rozpoczęcie wykonywania fundamentów budynków;

Roboty murowe:

 • rozpoczęcie wykonywania ścian nośnych z bloczków betonowych pełnych kondygnacji nadziemnej przyziemie;

Roboty izolacyjne:

 • rozpoczęcie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lekkich, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach z chudego betonu pod fundamenty budynków;

Stopień zaawansowania prac budowlanych pół roku po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przedstawia się następująco:

Roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów:

 • roboty rozbiórkowe budynków towarzyszących – stopień zaawansowania 100%;
 • roboty rozbiórkowe budynku głównego – stopień zaawansowania 100%;
 • wywóz i utylizacja elementów stalowych – stopień zaawansowania 100%;
 • wywóz i utylizacja gruzu ceglanego i betonowego – stopień zaawansowania 100%;
 • wywóz i utylizacja elementów drewnianych – stopień zaawansowania 100%;

Roboty ziemne:

 • roboty ziemne – wykop po fundamenty budynku głównego – stopień zaawansowania 100%;

Roboty żelbetowe:

 • fundamenty budynku głównego – stopień zaawansowania 100%;
 • elementy konstrukcyjne budynku głównego:
 • strop kondygnacji nadziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
 • strop kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 80%;
 • słupy, trzpienie, belki, podciągi, klatki schodowe wewnętrzne kondygnacji   nadziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100 %;
 • słupy, trzpienie, belki, podciągi, klatki schodowe wewnętrzne kondygnacji  nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100 %;

Roboty murowe:

 • ściany nośne kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
 • ściany działowe kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 30%;
 • ściany nośne kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
 • ściany działowe kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 25%;
 • ściany nośne kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 2%;

Podłoża i posadzki:

 • podkłady z ubitych materiałów sypkich wraz z podkładem z chudego betonu pod posadzki na gruncie stopień zaawansowania 80%;

Roboty izolacyjne:

 • izolacje przeciwwilgociowe lekkie wewnętrzne poziome z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wykonywane na elementach fundamentowych oraz podkładach betonowych w miejscach posadowienia ścian murowanych nośnych oraz działowych – stopień zaawansowania 50%;
 • izolacje przeciwwilgociowe lekkie wewnętrzne poziome oraz pionowe z dwóch warstw masy bitumicznej wykonywane na elementach fundamentowych posadowionych od wewnątrz budynku – stopień zaawansowania 100%;
 • izolacje przeciwwilgociowe ciężkie zewnętrzne poziome oraz pionowe elementów fundamentowych pogrążonych w gruncie – stopień zaawansowania 80%;

Elementy małej architektury:

 • roboty rozbiórkowe ogrodzenia i pozostałych elementów zagospodarowania terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych – stopień zaawansowania 100%;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:

 • montażu instalacji podposadzkowej wewnątrz budynku głównego – stopień zaawansowania 85%;                
 • montażu sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (w terenie) – stopień zaawansowania 30%;         

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia