Raport miesięczny nr 7

IMG 2356

Kolejny etap robót budowlanych

Postęp robót w okresie od 1 do 31 lipca 2013 roku:

BUDYNEK GŁÓWNY
Roboty żelbetowe:

 • wykonywano elementy konstrukcyjne budynku głównego:
 • zakończono wykonywanie słupów, trzpieni, belek, podciągów, klatek schodowych wewnętrznych kondygnacji nadziemnej parter;
 • rozpoczęto wykonywanie stropu kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • rozpoczęto wykonywanie słupów, trzpieni, belek, podciągów, klatek schodowych wewnętrznych kondygnacji nadziemnej I piętro;

Roboty murowe:

 • kontynuowano wykonywanie ścian działowych kondygnacji podziemnej piwnica;
 • kontynuowano wykonywanie ścian działowych kondygnacji nadziemnej parter;
 • zakończono wykonywanie ścian nośnych kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • rozpoczęto wykonywanie ścian działowych kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • rozpoczęto wykonywanie ścian nośnych kondygnacji nadziemnej II piętro;

Roboty izolacyjne:

 • kontynuowano wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych lekkich, wewnętrznych, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach betonowych w miejscach posadowienia ścian murowanych działowych;
 • kontynuowano wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych ciężkich, zewnętrznych poziomych oraz pionowych elementów fundamentowych pogrążonych w gruncie;

Podłoża i posadzki:

 • zakończono wykonywanie podłoży pod posadzki z ubitych materiałów sypkich pod posadzki na gruncie;
 • kontynuowano wykonywanie podłoży pod posadzki w zakresie podkładu z chudego betonu pod posadzki na gruncie;

Instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie:

 • rozpoczęto montaż instalacji energetycznej zewnętrznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego;
 • rozpoczęto montaż instalacji kablowej energetycznej zewnętrznej;
 • kontynuowano montaż przyłącza teletechnicznego wraz z rozbiórką i odbudową;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:

 • zakończono montaż instalacji podposadzkowej wewnątrz budynku głównego;
 • kontynuowano montaż sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (w terenie); kontynuowano montaż sieci kanalizacji deszczowej czystej i brudnej (w terenie);
 • rozpoczęto montaż sieci wodociągowej zewnętrznej (w terenie);                    

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:
Roboty żelbetowe:

 • kontynuowano wykonywanie fundamentów budynków;

Roboty murowe:

 • kontynuowano wykonywanie ścian nośnych z bloczków betonowych pełnych oraz pustaków ceramicznych kondygnacji nadziemnej przyziemie;

Roboty izolacyjne:

 • kontynuowano wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych lekkich, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach z chudego betonu pod fundamenty budynków;
 • rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych lekkich wewnętrznych poziomych oraz pionowych z dwóch warstw masy bitumicznej wykonywanych na elementach fundamentowych posadowionych od wewnątrz budynków;

Podłoża i posadzki:

 • rozpoczęto wykonywanie podłoży pod posadzki z ubitych materiałów sypkich pod posadzki na gruncie;

Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i sieci w terenie:

 • rozpoczęto montaż instalacji podposadzkowej wewnątrz budynków;


                                                                  

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia