W okresie od 1 do 31 sierpnia 2013 roku wykonano następujące roboty ….

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" w okresie od 01.08.2013 do 31.08.2013 r. wykonano następujące roboty budowlane

BUDYNEK GŁÓWNY
Roboty ziemne:
·    zakończono wykonywanie zasypek fundamentów;
Roboty żelbetowe:
·    wykonywano elementy konstrukcyjne budynku głównego:
·    zakończono wykonywanie stropu kondygnacji nadziemnej I piętro;
·    zakończono wykonywanie słupów, trzpieni, belek, podciągów, klatek schodowych wewnętrznych kondygnacji nadziemnej I piętro;
·    rozpoczęto oraz zakończono wykonywanie stropu kondygnacji nadziemnej II piętro (stropodach);
·    rozpoczęto oraz zakończono wykonywanie słupów, trzpieni, belek, podciągów, klatek schodowych wewnętrznych kondygnacji nadziemnej II piętro;
Roboty murowe:
·    kontynuowano wykonywanie ścian działowych kondygnacji podziemnej piwnica;
·    kontynuowano wykonywanie ścian działowych kondygnacji nadziemnej parter;
·    kontynuowano wykonywanie ścian działowych kondygnacji nadziemnej I piętro;
·    zakończono wykonywanie ścian nośnych kondygnacji nadziemnej II piętro;
·    rozpoczęto wykonywanie ścian działowych kondygnacji nadziemnej II piętro;
Roboty izolacyjne:
·    zakończono wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych lekkich, wewnętrznych, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach betonowych  w miejscach posadowienia ścian murowanych działowych;
·    zakończono wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych ciężkich, zewnętrznych poziomych oraz pionowych elementów fundamentowych pogrążonych w gruncie;
Podłoża i posadzki:
·    zakończono wykonywanie podłoży pod posadzki w zakresie podkładu z chudego betonu pod posadzki na gruncie;
·    wykonywano instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie:
·    kontynuowano montaż instalacji energetycznej zewnętrznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego;
·    kontynuowano montaż instalacji kablowej energetycznej zewnętrznej;
·    kontynuowano montaż przyłącza teletechnicznego wraz z rozbiórką i odbudową;
Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:
·    kontynuowano montaż sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (w terenie);
·    kontynuowano montaż sieci kanalizacji deszczowej czystej i brudnej (w terenie);
·    kontynuowano montaż sieci wodociągowej zewnętrznej (w terenie);  
·    rozpoczęto montaż pompowni deszczowej (w terenie);                  

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:
Roboty żelbetowe:
·    kontynuowano wykonywanie fundamentów budynków;
·    rozpoczęto wykonywanie słupów, trzpieni, belek, podciągów, stropów kondygnacji nadziemnej przyziemie;
Roboty murowe:
·    kontynuowano wykonywanie ścian nośnych z bloczków betonowych pełnych oraz pustaków ceramicznych kondygnacji nadziemnej przyziemie;
Roboty izolacyjne:
·    kontynuowano wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych lekkich, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach z chudego betonu pod fundamenty budynków;
·    kontynuowano wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych lekkich wewnętrznych poziomych oraz pionowych z dwóch warstw masy bitumicznej wykonywane na elementach fundamentowych posadowionych od wewnątrz budynków;
Podłoża i posadzki:
·    kontynuowano wykonywanie podłoży pod posadzki z ubitych materiałów sypkich pod posadzki na gruncie;
Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i sieci w terenie:
·    kontynuowano montaż instalacji podposadzkowej wewnątrz budynków;                     

Postęp prac na budowie jest zgodny z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót.

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia