W okresie od 1 do 30 listopada 2013 roku wykonano następujące roboty ….

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" w okresie od 01.10.2013 do 31.10.2013 r. wykonano następujące roboty budowlane

BUDYNEK GŁÓWNY

Podłoża i posadzki:

 • kontynuowania wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lekkich, wewnętrznych, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach betonowych pod posadzki na gruncie;

Pokrycie dachowe:
Stropodach nad II piętrem obiektu: 

 • zakończenie wykonywania paroizolacji z jednej warstwy papy bitumicznej paroizolacyjnej;
 • zakończenie wykonywania warstwy termicznej ze styropianu spadkowego                                  EPS 100-038;
 • kontynuowanie wykonywania pierwszej warstwy izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy samoprzylepnej papy podkładowej;
 • zakończenie montażu klap oddymiających oraz wyłazu dachowego;
 • zakończenie wykonywania obudów z cegły klinkierowej kanałów wentylacyjnych ceramicznych;

Stropodach nad I piętrem obiektu:

 • zakończenie wykonywania paroizolacji z jednej warstwy papy bitumicznej paroizolacyjnej;
 • rozpoczęcie wykonywania warstwy termicznej ze styropianu spadkowego EPS 100-038;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

 • zakończenie dostawy oraz kontynuowanie montażu konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych elewacji południowej;
 • rozpoczęcie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji zachodniej oraz zjazdu do garażu;                          

Tynki i okładziny wewnętrzne:

 • kontynuowanie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter;
 • kontynuowanie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • kontynuowanie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej II piętro;

Instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji energetycznej zewnętrznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego;
 • kontynuowanie montażu instalacji kablowej energetycznej zewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu przyłącza teletechnicznego wraz z rozbiórką i odbudową;

kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych: 

- zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;               
- zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;
- rozpoczęcie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
- rozpoczęcie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;
- zakończenie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji podziemnej piwnica;
- zakończenie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej  parter;
- kontynuowanie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej  I piętro;
- kontynuowanie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej  II piętro;

 •  rozpoczęcie montażu instalacji elektrycznych multimedialnych wewnętrznych:

- rozpoczęcie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
- zakończenie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji podziemnej piwnica;
- zakończenie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej parter;
- kontynuowanie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej I piętro;
- rozpoczęcie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej II piętro;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu sieci wodociągowej zewnętrznej (w terenie);
 • kontynuowanie montażu sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (w terenie); 
 • kontynuowanie montażu pompowni deszczowej;
 • rozpoczęcie montażu separatora koalestencyjny - ok.1,5 x 1,5 x 1,8 m;
 • rozpoczęcie montażu separatora koalestencyjny - ok.2,3 x 2,3 x 1,7 m;
 • kontynuowanie montażu sieć kanalizacji deszczowej czystej i brudnej (w terenie);
 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;  
 • rozpoczęcie montażu instalacji wodociągowej p.poż wewnętrznej;
 • rozpoczęcie wykonywania instalacji pomp cieplnych – odwierty;

 

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:

Roboty żelbetowe:

 • kontynuowanie wykonywania słupów, trzpieni, belek, podciągów, stropów kondygnacji nadziemnej przyziemie;

Roboty murowe:

zakończenie wykonywania ścian nośnych z bloczków betonowych pełnych  oraz pustaków ceramicznych kondygnacji nadziemnej przyziemie;

Roboty izolacyjne:

 • zakończenie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lekkich wewnętrznych poziomych oraz pionowych z dwóch warstw masy bitumicznej wykonywane                         na elementach fundamentowych posadowionych od wewnątrz budynków;
 • zakończenie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ciężkich zewnętrznych poziomych oraz pionowych elementów fundamentowych pogrążonych w gruncie;

Podłoża i posadzki:

 • zakończenie wykonywania podłoży pod posadzki z ubitych materiałów sypkich pod posadzki na gruncie;
 • zakończenie wykonywania podkładów z chudego betonu pod posadzki na gruncie;

Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i sieci w terenie:

 • zakończenie montażu instalacji podposadzkowej wewnątrz budynków;                     

Postęp prac na budowie jest zgodny z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót.

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia