W okresie od 1 do 31 grudnia 2013 roku wykonano następujące roboty ….

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" w okresie od 01.10.2013 do 31.10.2013 r. wykonano następujące roboty budowlane

BUDYNEK GŁÓWNY

Podłoża i posadzki:

 • kontynuowanie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lekkich, wewnętrznych, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach betonowych pod posadzki na gruncie;
 • rozpoczęcie oraz zakończenie wykonywania posadzek cementowych (jastrych) wraz z izolacją termiczną w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;

Pokrycie dachowe:

Stropodach nad II piętrem obiektu:  

 • zakończenie wykonywania pierwszej warstwy izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy samoprzylepnej papy podkładowej;

Stropodach nad I piętrem obiektu:  

 •  kontynuowanie wykonywania warstwy termicznej ze styropianu spadkowego  EPS 100-038;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

 • rozpoczęcie dostawy i montażu konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych elewacji północnej 2, wschodniej 2 oraz południowej 2;
 • rozpoczęcie dostawy i montażu zewnętrznej stolarki okiennej PCV;
 • kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji zachodniej oraz zjazdu do garażu;                         
 • rozpoczęcie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 2 oraz wschodniej 2;

Tynki i okładziny wewnętrzne:

 • kontynuowanie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter;
 • kontynuowanie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • kontynuowanie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej II piętro;

Instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji energetycznej zewnętrznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego;
 • zakończenie montażu instalacji kablowej energetycznej zewnętrznej;
 • zakończenie montażu przyłącza teletechnicznego wraz z rozbiórką i odbudową;
 • kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych:                         

- kontynuowanie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
- kontynuowanie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;
- zakończenie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej  I piętro;
- zakończenie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej  II piętro;
- kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych multimedialnych wewnętrznych:
- zakończenie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej I piętro;
- zakończenie montażu koryt kablowych dla przewodów elektrycznych w ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnej II piętro;
- kontynuowanie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
- rozpoczęcie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:    

 • zakończenie montażu sieci wodociągowej zewnętrznej (w terenie);
 • zakończenie montażu sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (w terenie);
 • zakończenie montażu pompowni deszczowej;
 • zakończenie montażu separatora koalestencyjny - ok.1,5 x 1,5 x 1,8 m;
 • zakończenie montażu separatora koalestencyjny - ok.2,3 x 2,3 x 1,7 m;
 • zakończenie montażu sieć kanalizacji deszczowej czystej i brudnej (w terenie);
 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;  
 • rozpoczęcie montażu instalacji wodociągowej p.poż wewnętrznej;
 • rozpoczęcie montażu instalacji gaszenia gazem wewnętrznej;
 • rozpoczęcie wykonywania instalacji pomp cieplnych – odwierty;

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:

Roboty żelbetowe:

 • kontynuowanie wykonywania słupów, trzpieni, belek, podciągów, stropów kondygnacji nadziemnej przyziemie;

Pokrycie i elementy dachowe:

 • kontynuowanie wykonywania paroizolacji z jednej warstwy papy bitumicznej paroizolacyjnej – stopień zaawansowania 94%;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

 • rozpoczęcie wykonywania elewacji zewnętrznej lekkiej – mokrej;

Stolarka i ślusarka:

 • rozpoczęcie dostawy i montażu zewnętrznej stolarki okiennej PCV;

Instalacje elektryczne wewnątrz budynków:

 • rozpoczęcie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych: 
 • - rozpoczęcie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej;

Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i sieci w terenie:

 • rozpoczęcie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • rozpoczęcie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej;
 • rozpoczęcie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;

Postęp prac na budowie jest zgodny z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót.

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia