W okresie od 1 do 31 stycznia 2014 roku wykonano następujące roboty …

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" w okresie od 01.10.2013 do 31.10.2013 r. wykonano następujące roboty budowlane

BUDYNEK GŁÓWNY

Podłoża i posadzki:

 •  zakończenie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lekkich, wewnętrznych, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach betonowych                pod posadzki na gruncie;
 • rozpoczęcie wykonywania posadzek cementowych (jastrych) wraz z izolacją termiczną w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro, I piętro, parter;
 • rozpoczęcie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

 • zakończenie dostawy i montażu konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych elewacji północnej 2, wschodniej 2 oraz południowej 2;
 • rozpoczęcie dostawy i montażu konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych elewacji północnej 1 oraz południowej 1
 • zakończenie dostawy i montażu zewnętrznej stolarki okiennej PCV;
 • kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji zachodniej 1 oraz zjazdu do garażu;                         
 • kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 2, wschodniej 2, południowej 2, zachodniej 2;
 • rozpoczęto wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 1;

Tynki i okładziny wewnętrzne:

 • zakończenie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • zakończenie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter;
 • zakończenie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • zakończenie wykonywania tynków cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej II piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • rozpoczęcie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach  oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter;
 • rozpoczęcie wykonywania okładziny ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • rozpoczęcie wykonania ścianek maskujących system spłukiwania wody z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowym w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania obudów pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;
 • rozpoczęcie wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowymi  na rusztach metalowych kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter,                    I piętro, II piętro;

Instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji energetycznej zewnętrznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego;
 • kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych:  zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro; -zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;
 • kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych multimedialnych wewnętrznych:

- zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
- zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;
- rozpoczęcie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;
- rozpoczęcie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:  

 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;  
 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej p.poż wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji gaszenia gazem wewnętrznej;
 • rozpoczęcie montażu instalacji solarnej;


ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:

Roboty żelbetowe:

 • zakończenie wykonywania słupów, trzpieni, belek, podciągów, stropów kondygnacji nadziemnej przyziemie;

Stolarka i ślusarka:

 • zakończenie dostawy i montażu zewnętrznej stolarki okiennej PCV;

Instalacje elektryczne wewnątrz budynków:

 • kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych:                          - rozpoczęcie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej;

Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i sieci w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;

Postęp prac na budowie jest zgodny z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót.

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia