W okresie od 1 do 28 lutego 2014 roku wykonano następujące roboty

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" w okresie od 01.10.2013 do 31.10.2013 r. wykonano następujące roboty budowlane

BUDYNEK GŁÓWNY

Podłoża i posadzki:

• zakończenie wykonywania posadzek cementowych (jastrych) wraz z izolacją

• rozpoczęcie oraz zakończenie wykonywania posadzek cementowych (jastrych)

termiczną w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro, I piętro; wraz z izolacją termiczną w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;

•kontynuowanie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

• zakończenie dostawy i montażu konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych

• kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją

• kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją

• kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją

• rozpoczęcie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją

Tynki i okładziny wewnętrzne:

• rozpoczęcie oraz zakończenie wykonywania tynków cementowo-wapiennych

elewacji północnej 1, południowej 1, zachodniej 1; termiczną ścian zewnętrznych elewacji zachodniej 1 oraz zjazdu do garażu; termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 2, wschodniej 2, południowej 2, zachodniej 2; termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 1; termiczną ścian zewnętrznych elewacji południowej 1;

• kontynuowanie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o

• kontynuowanie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o

• kontynuowanie wykonania ścianek maskujących system spłukiwania wody z płyt

na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach klatek schodowych wewnętrznych; grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica; grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter;

• kontynuowanie wykonywania okładziny ścian z płytek ceramicznych w

pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica; gipsowo-kartonowych na rusztach metalowym w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;

• kontynuowanie wykonywania obudów pionów instalacyjnych płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych w pomieszczeniach kondygnacji

podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;

• kontynuowanie wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowymi

• kontynuowanie montażu instalacji energetycznej zewnętrznej wraz z instalacją na rusztach metalowych kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej

parter, I piętro, II piętro; Instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie: oświetlenia zewnętrznego; kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych multimedialnych •

wewnętrznych:

- zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;

- zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:

• kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;

•kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

wewnętrznej;

• kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;

• kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej p.poż wewnętrznej;

• kontynuowanie montażu instalacji gaszenia gazem wewnętrznej;

• kontynuowanie montażu instalacji pomp ciepła - odwierty

• kontynuowanie montażu instalacji solarnej;

• kontynuowanie wykonywania instalacji pomp cieplnych – odwierty;

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:

Instalacje elektryczne wewnątrz budynków:

•kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych:

•kontynuowanie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej;

Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i sieci w terenie:

• kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;

• kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej;

• kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;

Postęp prac na budowie jest zgodny z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy

robót.

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia