W okresie od 1 do 31 marca 2014 roku wykonano następujące roboty

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" w okresie od 01.03.2014 do 31.03.2014 r. wykonano następujące roboty budowlane

BUDYNEK GŁÓWNY

Podłoża i posadzki:

 • kontynuowanie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

 • zakończenie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji zachodniej 1 oraz zjazdu do garażu;
 • kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 2, wschodniej 2, południowej 2, zachodniej 2;
 • kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 1;
 • kontynuowanie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji południowej 1;

Tynki i okładziny wewnętrzne:

 • kontynuowanie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter;
 • rozpoczęcie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej II piętro;
 • kontynuowanie wykonywania okładziny ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonania ścianek maskujących system spłukiwania wody z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowym w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;
 • kontynuowanie wykonywania obudów pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;
 • kontynuowanie wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowymi
 • na rusztach metalowych kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;

Stolarka wewnętrzna:

 • rozpoczęcie montażu stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro.

Instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji energetycznej zewnętrznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego;
  • kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych:

- kontynuowanie montażu osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej p.poż wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji gaszenia gazem wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji pomp ciepła - odwierty
 • kontynuowanie montażu instalacji solarnej;
 • kontynuowanie wykonywania instalacji pomp cieplnych – odwierty;

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:

Pokrycie i elementy dachowe:

 • rozpoczęcie wykonywania warstwy termicznej ze styropianu spadkowego EPS 100-038;
 • rozpoczęcie wykonywania pierwszej warstwy izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy samoprzylepnej papy podkładowej;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

 • kontynuowanie wykonywania elewacji zewnętrznej lekkiej – mokrej;

Instalacje elektryczne wewnątrz budynków:

 • kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych - zakończenie montażu przewodów elektrycznych na ścianach w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej;

Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i sieci w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;

Postęp prac na budowie jest zgodny z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót.

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia