W okresie od 1 do 30 kwietnia 2014 roku wykonano następujące roboty

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" w okresie od 01.04.2014 do 30.04.2014 r. wykonano następujące roboty budowlane

BUDYNEK GŁÓWNY

Podłoża i posadzki:

 • kontynuowanie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania okładzin posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;

Elementy małej architektury:

 • kontynuowanie wykonywania ogrodzenia zewnętrznego z cegły klinkierowej;

Pokrycie i elementy dachowe:

Stropodach nad II piętrem obiektu:

 • kontynuowanie wykonywania drugiej warstwy izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

 • zakończenie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 2, wschodniej 2, południowej 2, zachodniej 2;
 • zakończenie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej 1;
 • zakończenie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji południowej 1;
 • rozpoczęcie wykonywania warstwy licowej z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych elewacji wschodniej 1;

Tynki i okładziny wewnętrzne:

 • kontynuowanie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • kontynuowanie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter;
 • rozpoczęcie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • kontynuowanie wykonywania tynków wewnętrznych jednowarstwowych o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej II piętro;
 • kontynuowanie wykonywania okładziny ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;
 • rozpoczęcie wykonywania okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • rozpoczęcie wykonywania okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;
 • zakończenie wykonania ścianek maskujących system spłukiwania wody z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowym w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;
 • zakończenie wykonywania obudów pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;
 • zakończenie wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro;

Stolarka wewnętrzna:

 • kontynuowanie montażu stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;
 • rozpoczęcie montażu stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;
 • rozpoczęcie montażu stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;
 • rozpoczęcie montażu stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;

Instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji energetycznej zewnętrznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego;
  • kontynuowanie montażu instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych:

- kontynuowanie montażu osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica;

- rozpoczęcie montażu osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter;

- rozpoczęcie montażu osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro;

- rozpoczęcie montażu osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro;

Sieci sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;  
 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej p.poż wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji gaszenia gazem wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji pomp ciepła – odwierty;
 • kontynuowanie montażu instalacji solarnej;
 • kontynuowanie wykonywania instalacji pomp cieplnych – odwierty;

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:

Pokrycie i elementy dachowe:

 • zakończenie wykonywania warstwy termicznej ze styropianu spadkowego EPS 100-038;
 • zakończenie wykonywania pierwszej warstwy izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy samoprzylepnej papy podkładowej;
 • rozpoczęcie wykonywania drugiej warstwy izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;

Elewacja i roboty zewnętrzne:

 • kontynuowanie wykonywania elewacji zewnętrznej lekkiej – mokrej;
 • rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej wraz z poliwęglanem zadaszenia zewnętrznego;

Stolarka i ślusarka:

 • rozpoczęcie montażu zewnętrznych bram i drzwi stalowych;

Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i sieci w terenie:

 • kontynuowanie montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej;
 • kontynuowanie montażu instalacji wentylacji mechanicznej;

Postęp prac na budowie jest zgodny z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót.

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia