W okresie od 1 do 30 czerwca 2014 roku wykonano następujące roboty

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" w okresie od 01.06.2014 do 30.06.2014 r. wykonano następujące roboty budowlane

BUDYNEK GŁÓWNY:
Roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów:
· roboty rozbiórkowe budynków towarzyszących – stopień zaawansowania 100%;
· roboty rozbiórkowe budynku głównego – stopień zaawansowania 100%;
· wywóz i utylizacja elementów stalowych – stopień zaawansowania 100%;
· wywóz i utylizacja gruzu ceglanego i betonowego – stopień zaawansowania 100%;
· wywóz i utylizacja elementów drewnianych – stopień zaawansowania 100%;
Roboty ziemne:
· wykop po fundamenty budynku głównego – stopień zaawansowania 100%;
· zasypki fundamentów budynku głównego – stopień zaawansowania 100%;
Roboty żelbetowe:
· fundamenty budynku głównego – stopień zaawansowania 100%;
· elementy konstrukcyjne:
§ strop kondygnacji nadziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
§ strop kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
§ słupy, trzpienie, belki, podciągi, klatki schodowe wewnętrzne kondygnacji nadziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100 %;
§ słupy, trzpienie, belki, podciągi, klatki schodowe wewnętrzne kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100 %;
§ strop kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
§ słupy, trzpienie, belki, podciągi, klatki schodowe wewnętrzne kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100 %;
§ strop kondygnacji nadziemnej II piętro (stropodach) – stopień zaawansowania 100%;
§ słupy, trzpienie, belki, podciągi, klatki schodowe wewnętrzne kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100 %;
§ trzpienie oraz wieńce ścian attyk – stopień zaawansowania 100 %;
§ zewnętrzne słupy oraz rygle – stopień zaawansowania 100 %;
§ podwaliny żelbetowe pod maszt antenowy zewnętrzny – stopień zaawansowania 100 %;
· elementy konstrukcyjne zjazdu do garażu podziemnego:
§ płyty fundamentowe oraz ściany żelbetowe – stopień zaawansowania 100%;
Roboty murowe:
· ściany nośne kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
· ściany działowe kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
· ściany nośne kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· ściany działowe kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· ściany nośne kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
· ściany działowe kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
· ściany nośne kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· ściany działowe kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· ściany attyk – stopień zaawansowania 100%;
· kanały wentylacyjne ceramiczne – stopień zaawansowania 100%;
Podłoża i posadzki:
· podkłady z ubitych materiałów sypkich wraz z podkładem z chudego betonu pod posadzki na gruncie – stopień zaawansowania 100%;
· izolacje przeciwwilgociowe lekkie, wewnętrzne, poziome z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach betonowych pod posadzki na gruncie – stopień zaawansowania 100%;
· posadzki cementowe (jastrych) wraz z izolacją termiczną w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
· posadzki cementowe (jastrych) wraz z izolacją termiczną w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· posadzki cementowe (jastrych) wraz z izolacją termiczną w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
· posadzki cementowe (jastrych) wraz z izolacją termiczną w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· okładziny posadzki z wykładziny sportowej PCV w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
· okładziny posadzek z wykładziny PCW w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· okładziny posadzek z wykładziny PCW i dywanowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
· okładziny posadzek z wykładziny PCW w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100%
· okładziny posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
· posadzka przemysłowa w pomieszczeniu garażu podziemnego – stopień zaawansowania 100%;
· okładziny posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· okładziny posadzek z płytek gresowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
Roboty izolacyjne:
· izolacje przeciwwilgociowe lekkie wewnętrzne poziome z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wykonywane na elementach fundamentowych oraz podkładach betonowych w miejscach posadowienia ścian murowanych nośnych oraz działowych – stopień zaawansowania 100%;
· izolacje przeciwwilgociowe lekkie wewnętrzne poziome oraz pionowe z dwóch warstw masy bitumicznej wykonywane na elementach fundamentowych posadowionych od wewnątrz budynku – stopień zaawansowania 100%;
· izolacje przeciwwilgociowe ciężkie zewnętrzne poziome oraz pionowe elementów fundamentowych pogrążonych w gruncie – stopień zaawansowania 100%;
Elementy małej architektury:
· roboty rozbiórkowe ogrodzenia i pozostałych elementów zagospodarowania terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych – stopień zaawansowania 100%;
· ogrodzenie zewnętrzne z cegły klinkierowej – stopień zaawansowania 100%;
Pokrycie i elementy dachowe:
Stropodach nad II piętrem obiektu:
· warstwa paroizolacji z jednej warstwy papy bitumicznej paroizolacyjnej – stopień zaawansowania 100%;
· warstwa termiczna ze styropianu spadkowego EPS 100-038 – stopień zaawansowania 100%;
· pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy samoprzylepnej papy podkładowej – stopień zaawansowania 100%;
· druga warstwa izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia – stopień zaawansowania 100%;
· obróbki blacharskie – stopień zaawansowania 100%;
· montaż klap oddymiających oraz wyłazu dachowego – stopień zaawansowania 100%;
· montaż aluminiowego masztu antenowego 18m – stopień zaawansowania 100%;
· obudowy z cegły klinkierowej kanałów wentylacyjnych ceramicznych – stopień zaawansowania 100%;
Stropodach nad I piętrem obiektu:
· warstwa paroizolacji z jednej warstwy papy bitumicznej paroizolacyjnej – stopień zaawansowania 100%;
· warstwa termiczna ze styropianu spadkowego EPS 100-038 – stopień zaawansowania 100%;
· pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy samoprzylepnej papy podkładowej – stopień zaawansowania 100%;
· druga warstwa izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia – stopień zaawansowania 100%;
· obróbki blacharskie – stopień zaawansowania 100%;
Stropodach odwrócony garażu podziemnego:
· warstwa podkładowa z wylewki betonowej ze spadkiem 1% – stopień zaawansowania 100%;
· pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej z jeden warstwy elastomerobitumicznej zgrzewalnej papy podkładowej – stopień zaawansowania 100%;
· druga warstwa izolacji przeciwwodnej z jeden warstwy elastomerobitumicznej zgrzewalnej papy wierzchniego krycia – stopień zaawansowania 100%;
· warstwa termiczna ze styropianu ekstrudowanego – stopień zaawansowania 100%;
· warstwa izolacyjna z maty drenażowej – stopień zaawansowania 100%;
· warstwa dociskowa z wylewki betonowej ze spadkiem 100% – stopień zaawansowania 100%;
Elewacja i roboty zewnętrzne:
· konstrukcja aluminiowej ścian osłonowych elewacji południowej 1 – stopień zaawansowania 100%;
· konstrukcja aluminiowej ścian osłonowych elewacji południowej 2, północnej 2, wschodniej 2 – stopień zaawansowania 100%;
· konstrukcja aluminiowej ścian osłonowych elewacji północnej 1 – stopień zaawansowania 100%;
· konstrukcja aluminiowej ścian osłonowych elewacji zachodniej 1 – stopień zaawansowania 100%;
· konstrukcja aluminiowej ścian osłonowych elewacji wschodnia 1 – stopień zaawansowania 100%;
· zewnętrzna stolarka okienna PCV – stopień zaawansowania 100%;
· warstwa licowa z cegły klinkierowej wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych – stopień zaawansowania 100%;
Tynki i okładziny wewnętrzne:
· tynki cementowo-wapienne na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
· tynki cementowo-wapienne na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· tynki cementowo-wapienne na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
· tynki cementowo-wapienne na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
· tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
· tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, podciągach, słupach, biegach oraz spocznikach kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· okładziny ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 100%;
· ścianki maskujące system spłukiwania wody z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowym w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· obudowy pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych kondygnacji podziemnej piwnica oraz nadziemnej parter, I piętro, II piętro – stopień zaawansowania 100%;
Stolarka wewnętrzna:
· stolarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· stolarka drzwiowa drewniana i stalowa wewnętrzna w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej II piętro – stopień zaawansowania 100%;
· stolarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
· stolarka drzwiowa drewniana i stalowa wewnętrzna w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej I piętro – stopień zaawansowania 100%;
· stolarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· stolarka drzwiowa drewniana i stalowa wewnętrzna w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnej parter – stopień zaawansowania 100%;
· stolarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 95%;
· stolarka drzwiowa drewniana i stalowa wewnętrzna w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej piwnica – stopień zaawansowania 95%;
Instalacje elektryczne wewnątrz budynku i w terenie:
· instalacja energetyczna zewnętrzna wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego stopień – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja kablowa energetyczna zewnętrzna – stopień zaawansowania 100%;
· przyłącze teletechniczne wraz z rozbiórką i odbudową – stopień zaawansowania 100%;
· instalacje elektryczne silnoprądowe wewnętrzne – stopień zaawansowania 100%;
· instalacje elektryczne multimedialne – stopień zaawansowania 100%;
Instalacje sanitarne wewnątrz budynku i w terenie:
· sieć wodociągowa zewnętrzna (w terenie) – stopień zaawansowania 100%;
· sieć kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (w terenie) – stopień zaawansowania 100%;
· rurociąg tłoczny z PEHD – stopień zaawansowania 100%;
· przyłącze kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej (w terenie) – stopień zaawansowania 100%;
· pompownia deszczowa – stopień zaawansowania 100%;
· separator koalestencyjny - ok.1,5 x 1,5 x 1,8 m – stopień zaawansowania 100%;
· separator koalestencyjny - ok.2,3 x 2,3 x 1,7 – stopień zaawansowania 100%;
· sieć kanalizacji deszczowej czystej i brudnej (w terenie) – stopień zaawansowania 100%;
· przyłącze wodociągowe wewnętrzne – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja wodociągowa wewnętrzna – stopień zaawansowania 100%;
· zestaw podwyższający ciśnienie – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrzna – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja centralnego ogrzewania (CO) – stopień zaawansowania 100%;
· Instalacja ciepła technologicznego – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja podposadzkowa wewnętrzna – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja wentylacji mechanicznej – stopień zaawansowania 100%;
· technologia/instalacja klimatyzacyjna – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja wodociągowa p.poż wewnętrzna – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja gaszenia gazem – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja solarna – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja pomp cieplnych – stopień zaawansowania 100%;

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WSPIERAJĄCYCH:
Roboty ziemne:
· wykop po fundamenty budynków wspierających – stopień zaawansowania 100%;
Roboty żelbetowe:
· fundamenty budynków wspierających – stopień zaawansowania 100%;
· słupy, trzpienie, belki, podciągi, stropy kondygnacji nadziemnej przyziemie – stopień zaawansowania 100%;
Roboty murowe:
· ściany nośne z bloczków betonowych pełnych oraz pustaków ceramicznych kondygnacji nadziemnej przyziemie – stopień zaawansowania 100%;
Roboty izolacyjne:
· izolacje przeciwwilgociowych lekkich, poziomych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podkładach z chudego betonu pod fundamenty budynków – stopień zaawansowania 100%;
· izolacje przeciwwilgociowe lekkie wewnętrzne poziome oraz pionowe z dwóch warstw masy bitumicznej wykonywane na elementach fundamentowych posadowionych od wewnątrz budynku – stopień zaawansowania 100%;
Pokrycie i elementy dachowe:
· warstwa paroizolacji z jednej warstwy papy bitumicznej paroizolacyjnej – stopień zaawansowania 100%;
· warstwa termiczna ze styropianu spadkowego EPS 100-038 – stopień zaawansowania 100%;
· pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy samoprzylepnej papy podkładowej – stopień zaawansowania 100%;
· druga warstwa izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia – stopień zaawansowania 100%;
· obróbki blacharskie – stopień zaawansowania 100%;
Elewacja i roboty zewnętrzne:
· zewnętrzna elewacja lekka-mokra – stopień zaawansowania 100%;
Tynki i okładziny wewnętrzne:
· tynki cementowo-wapienne na ścianach, stropach, podciągach, słupach kondygnacji
· przyziemie – stopień zaawansowania 100%;
Stolarka i ślusarka:
· zewnętrzna stolarka okienna PCV – stopień zaawansowania 100%;
· zewnętrzne bramy i drzwi stalowe – stopień zaawansowania 100%;
Podłoża i posadzki:
· podkłady z ubitych materiałów sypkich wraz z podkładem z chudego betonu pod posadzki na gruncie – stopień zaawansowania 100%;
Instalacje elektryczne wewnątrz budynków:
· instalacje elektryczne silnoprądowe – stopień zaawansowania 100%;
Instalacje sanitarne wewnątrz budynków:
· instalacja wodociągowa wewnętrzna – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna – stopień zaawansowania 100%;
· instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej – stopień zaawansowania 100%;

Postęp prac na budowie jest zgodny z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót.

 

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia