O projekcie

Projekt pn.  "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie porozumienia o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 z dnia 31.08.2012 roku. Wartość całkowita projektu zgodna z porozumieniem o dofinansowanie to 34 398 569,72 PLN, w tym wartość dofinansowania: 17 199 284,86 PLN.

Lokalizacja projektu na tle Stargardu Szczecińskiego

2013styczen01ba

Projekt zakłada budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na działce nr 464 (ul. Warszawska 29) oraz zjazdy na działkach nr 448 - droga powiatowa i 471 - droga wojewódzka nr 106.

Lokalizacja projektu na tle najbliższego otoczenia

2013styczen02a


Budynek istniejący przy ul. Warszawskiej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi zostanie zburzony, a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny wraz z zespołem budynków towarzyszących (myjnią samochodową z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdów, budynkiem dla psów policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla przewodników, wybiegami, obiektami wspierającymi) oraz całą niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.

Wizualizacja budynku głównego - elewacja południowa

2013styczen03

Idea projektu ma swoje źródło w problemach odczuwanych przez społeczność Miasta Stargardu Szczecińskiego zamieszkującą na obszarze kryzysowym oraz wszystkie pozostałe osoby i instytucje, które na co dzień maja styczność ze Śródmieściem i Starówką, wskazanymi w Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym do objęcia procesami rewitalizacyjnymi. Kluczowym problemem obszaru objętego pośrednim oddziaływaniem projektu jest niewykorzystanie potencjału rozwojowego i możliwości związanych ze wzmocnieniem funkcji turystycznej, w tym dotyczących obiektów użyteczności publicznej, co jest warunkowane przez ograniczone możliwości zwiększenia zaangażowania KPP w Stargardzie Szczecińskim w budowę poczucia bezpieczeństwa i wizerunku turystycznego obszaru kryzysowego.

Podstawowym celem inwestycji jest budowa potencjału rozwojowego i wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru kryzysowego poprzez rewitalizację obiektów użyteczności publicznej, co może zostać osiągnięte poprzez zwiększenie zaangażowania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w budowę poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie wizerunku turystycznego obszaru kryzysowego, a tym samym realizacja następujących celów szczegółowych:

 

  • Integracja siedziby KPP Stargard Szczeciński w jednej lokalizacji
  • Zapewnienie wysokich walorów technicznych obiektów KPP Stargard Szczeciński.Stan techniczny budynku przestanie zagrażać jego użytkownikom – pokrzywdzonym, świadkom, zatrzymanym, uczestnikom wydarzeń społeczno-edukacyjnych organizowanych na terenie Komendy, ale także policjantom.
  • Wykorzystanie pionierskich rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej opartych na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.Zastosowane rozwiązania sprawią, że obiekty będą w znacznym stopniu samowystarczalne pod względem energetycznym, należy zatem dostrzec ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych obszaru kryzysowego związanych z emisją zanieczyszczeń do atmosfery.
  • Zapewnienie wysokiej jakości i walorów użytkowych wyposażenia i sprzętu operacyjnego. Szeroka skala wprowadzanych zmian – od sprzętu telekomunikacyjnego informatycznego, służącego przyspieszeniu procesów generowania, przetwarzania i przesyłu informacji wewnątrz Komendy, poprzez specjalistyczny sprzęt do utrzymania należytego stanu technicznego pojazdów policyjnych, a na wyposażeniu pomieszczeń dla osób zatrzymanych kończąc, sprawia, że funkcjonowanie Komendy ulegnie znaczącemu usprawnieniu.
  • Zapewnienie powierzchni użytkowej niezbędnej do sprawnej pracy we wszystkich wydziałach Komendy - godne warunki prowadzenia postępowań. Do minimum ograniczony zostanie kontakt interesantów z osobami postronnymi. Wyeliminowane zostaną m.in. problemy dotyczące braku pomieszczeń dla zadań związanych z funkcjonowaniem składnicy akt czy magazynów dowodów rzeczowych. Policjanci dzięki dodatkowej powierzchni będą mogli lepiej zorganizować stanowiska pracy, ale co najważniejsze zapewnią niezbędny komfort przesłuchiwanym.
  • Poprawa dostępności komunikacyjnej Komendy, w tym dla osób niepełnosprawnych

Ostatnio dodane aktualności

Ostatnio dodane zdjęcia